„Поліклініка та Стаціонар“. Версія: 3.0.1. Дата випуску: 03.09.2018.


1. Примітки до даного випуску

     Історія змін в програмі Поліклініка та Стаціонар.doc   -   примітки до випуску  (227.50 kB)

2. Встановлення та оновлення програми для версії 1.2.16 і більше

     clinic-3.0.1-setup.exe   -   інсталяційний пакет  (26.41 MB)
     msclinic-3.0.1-setup.exe   -   інсталяційний пакет "Медстат-Поліклініка" (версія з обмеженим функціоналом для МедСтат)  (26.46 MB)

3. Інструкції до програми

     Інструкція з встановлення та оновлення програми, довідників звітів.doc   -   Інструкція з встановлення та оновлення програми Поліклініка, довідників звітів  (314.00 kB)
     Посібник користувача програми Поліклініка.doc   -   Інструкція користувача  (888.50 kB)
     Посібник користувача програми Стаціонар.doc   -   Інструкція користувача  (1.29 MB)
     Інструкція з встановлення мережевої версії програми.doc   -   Інструкція з установки мережевої версії  (184.50 kB)
     Докладний опис модуля Реєстр ветеранiв вiйни.doc   -   Докладний опис модуля Реєстр ветеранiв вiйни  (184.00 kB)
     Докладний опис модуля Реєстр учасникiв АТО.doc   -   Докладний опис модуля Реєстр учасникiв АТО  (184.00 kB)
     Докладний опис модуля Реєстратура.doc   -   Докладний опис модуля Реєстратура  (168.50 kB)

4. Попередні історії змін

     Історія змін в програмі Поліклініка.doc   -   Історія змін в програмі Поліклініка  (95.50 kB)
     Історія змін в програмі Стаціонар.doc   -   Історія змін в програмі Стаціонар  (132.50 kB)

Новини

МедСтат. Версія 2.6.2
11 грудня 2018

  1. Внесено зміни у довідники горизонтального та вертикального контролів. Зміни внесені для таблиць форми №10 (2018).
  2. Виправлено проблеми пов’язані з імпортом та експортом деяких таблиць форми №10 (2018).

Медичні кадри. Версія 4.0.3
30 листопада 2018

Зміни у довіднику «Посади»:

  • додано посади «професіонал з антикорупційної діяльності» та «уповноважений з антикорупційної діяльності»;
  • згідно з класифікатором виправлені коди посад «інструктор з праці», «машиніст (кочегар) котельні» та інші.

МедСтат. Версія 2.6.1
29 листопада 2018

  1. Оновилась версія довідників. Зміни внесено в наступні довідники: таблиць, розрізів, рядків, стовпців, горизонтального, вертикального, міжтабличного та міжформового контролів, алгоритмів розрахунку показників, опису вихідних форм та алгоритмів формування форми №47.
  2. Всі зміни в довідниках детально описано у файлі - zminy-v-dovidnykah-vid-29.11.18.xls. Оновлення довідників виконується за допомогою файлу - systable-update-29.11.18.7z. Всі файли оновлень та інструкції можна завантажити з сайту - http://www.infomed.ck.ua.

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача