„Поліклініка та Стаціонар“. Версія: 3.0.1. Дата випуску: 03.09.2018.


1. Примітки до даного випуску

     Історія змін в програмі Поліклініка та Стаціонар.doc   -   примітки до випуску  (227.50 kB)

2. Встановлення та оновлення програми для версії 1.2.16 і більше

     clinic-3.0.1-setup.exe   -   інсталяційний пакет  (26.20 MB)
     msclinic-3.0.1-setup.exe   -   інсталяційний пакет "Медстат-Поліклініка" (версія з обмеженим функціоналом для МедСтат)  (26.46 MB)

3. Інструкції до програми

     Інструкція з встановлення та оновлення програми, довідників звітів.doc   -   Інструкція з встановлення та оновлення програми Поліклініка, довідників звітів  (314.00 kB)
     Посібник користувача програми Поліклініка.doc   -   Інструкція користувача  (888.50 kB)
     Посібник користувача програми Стаціонар.doc   -   Інструкція користувача  (1.29 MB)
     Інструкція з встановлення мережевої версії програми.doc   -   Інструкція з установки мережевої версії  (184.50 kB)
     Докладний опис модуля Реєстр ветеранiв вiйни.doc   -   Докладний опис модуля Реєстр ветеранiв вiйни  (184.00 kB)
     Докладний опис модуля Реєстр учасникiв АТО.doc   -   Докладний опис модуля Реєстр учасникiв АТО  (184.00 kB)
     Докладний опис модуля Реєстратура.doc   -   Докладний опис модуля Реєстратура  (168.50 kB)

4. Попередні історії змін

     Історія змін в програмі Поліклініка.doc   -   Історія змін в програмі Поліклініка  (95.50 kB)
     Історія змін в програмі Стаціонар.doc   -   Історія змін в програмі Стаціонар  (132.50 kB)

Новини

Медичні кадри. Версія 4.0.4
25 січня 2019

 1. Зміни у довіднику «Посади»:
  • додано посади «бухгалтер (з дипломом магістра)», «оператор поста централізації», «реєстратор»;
  • згідно з класифікатором виправлено посаду «фахівець з публічних закупівель» на «фахівець з державних закупівель».
 2. Зміни у довіднику «Навчальний заклад: інститут, училище та ін.»:
  • додано сучасну назву «Житомирський медичний інститут».
 3. Виправлено корегування бази у мережевій версії програми;
 4. Виправлено звільнення тимчасово відсутнього працівника, на місце якого прийнято інших працівників, у мережевій версії;
 5. Додано відображення інформації про шлях до бази даних.

 

МІС МедІнфоСервіс (Поліклініка та Стаціонар). Версія 4.0.1
24 січня 2019

1. В довіднику населених пунктів для іноземців підправлено можливість вибору "За межами України" та добавлено "Без визначеного місця проживання".

2. Виправлено оновлення мережевої версії.
«Поліклініка»:
    1. Добавлено друк направлення за формою 028-1/о.
    2. Розширено параметри фільтра для амбулаторної карти.
    3. Добавлено друк рецепту.
    4. Добавлено розподіл прав між лікарями.
    5. В форму 074/о добавлено "Звіт по діагнозам та пацієнтам".
    6. В реєстр статистичних талонів добавлено "Звіт по діагнозам".
«Стаціонар»:
    1. В форму 003/о добавлено друк вкладки з діагнозами.
    2. Скориговано перевірку дублів номерів для форм 003/о та 066/о.
    3. Виправлено сортування за номером форми 003/о.
    4. Друк форми 003/о: виправлено відображення адреси для міст обласного підпорядкування.
    5. Для приймального відділення добавлено друк бланку форми 066/о та підправлено друк відділення виписки. 
    6. В форму 003/о добавлено режим поновлення (синхронізації) форми 066/о.
    7. В звіт "Міжформений контроль - Форми 007 і 066" добавлено параметр "Без розходжень" для відображення рядків в яких відсутні розходження.
    8. В реєстрах форм 003/о та 066/о розширено параметри фільтрації.
    9. В роздрукованому бланку форми 003/о для дітей відображається інформація про батьків/опікунів, яка заповнюється з даних про пацієнта з реєстру пацієнтів.

МедСтат. Версія 2.6.2
22 січня 2019

Оновилась версія довідників. У таблицях 3000 - 3007 форми №39 всі дані повинні показуватись з точністю до десятої частки (першого знаку після коми). Зміни внесено в довідники таблиць, горизонтального та міжтабличного контролів форми №39.

Добавлені наступні розрізи для форми №39:
        0 - зведений звіт за всіма закладами служби крові;
        1 - зведений звіт за всіма ЦК, СПК регіону;
        2 - відділення трансфузіології лікувальних закладів;
        3 - лікарні, що проводять заготівлю крові.

Після оновлення довідників необхідно створити заново таблиці форми №39.

Команда “Сервіс” - “Створення та видалення таблиць” виконує створення таблиць. В дереві таблиць потрібно відзначити необхідний список таблиць форми №39, далі за командою “Створити таблиці” створюється таблиця в базі даних на підставі відповідних даних довідника опису таблиць “Таблиці”. Якщо дана таблиця вже існує, то в діалозі "Підтвердження видалення таблиць" необхідно вибрати "Ні" для того щоб не втратились раніше внесені дані в таблиці. Також для зручності бажано встановити відмітку навпроти "Давати таку ж відповідь при повторенні цієї ситуації"

Архів новин

МІС МедІнфоСервіс
(Поліклініка та Стаціонар)


Основні функції МІС в комплектації Поліклініка:
• реєстратура;
• медична карта амбулаторного хворого;
• візити;
• епізоди;
• ICPC-2;
• МКХ-10;
• форма 074/о;
• форма 039/о;
• eHealth: створення декларацій з пацієнтами, укладання договорів з НСЗУ;
• інтеграція ICPC-2 в загальний опис стану хворого;
• зв'язок діагноза ICPC-2 з МКХ10 діагнозом (в обох напрямках);
• Формування статистичних звітів;
• автоматизація ведення облікових форм;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• ведення реєстру інвалідів;
• ведення реєстру ветеранів війни;
• ведення реєстру учасників АТО;
далі »

Основні функції МІС в комплектації Стаціонар:
• медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о);
• журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації (форма 001/о)
• палати;
• дані про пацієнта по формі 003/о з приймального відділення;
• запис лікаря приймального відділення;
• огляд лікуючим лікарем;
• результати обстежень;
• щоденник;
• листок огляду та консультацій спеціалістами (інтегровано з формою 028/о);
• переводи пацієнтів;
• діагнози;
• хірургічні операції (докладний опис операції проводиться в «Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі» (форма 008/о));
• епікриз;
• патологоанатомічне обстеження;
• температурний листок (форма 004/о);
• листок лікарських призначень (форма 003-4/о);
• листки непрацездатності (інтегровано з формою 036/о);
• виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027/о);
• МКХ-10;
• аналізи та дослідження;
• анамнези та скарги;
• державний реєстр лікарських засобів України;
• класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• ведення реєстру пацієнтів;
• автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• формування статистичних звітів форми 20;
• формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача