„Поліклініка та Стаціонар“. Версія: 3.0.1. Дата випуску: 03.09.2018.


1. Примітки до даного випуску

     Історія змін в програмі Поліклініка та Стаціонар.doc   -   примітки до випуску  (227.50 kB)

2. Встановлення та оновлення програми для версії 1.2.16 і більше

     clinic-3.0.1-setup.exe   -   інсталяційний пакет  (26.20 MB)
     msclinic-3.0.1-setup.exe   -   інсталяційний пакет "Медстат-Поліклініка" (версія з обмеженим функціоналом для МедСтат)  (26.20 MB)

3. Інструкції до програми

     Інструкція з встановлення та оновлення програми, довідників звітів.doc   -   Інструкція з встановлення та оновлення програми Поліклініка, довідників звітів  (314.00 kB)
     Посібник користувача програми Поліклініка.doc   -   Інструкція користувача  (888.50 kB)
     Посібник користувача програми Стаціонар.doc   -   Інструкція користувача  (1.29 MB)
     Інструкція з встановлення мережевої версії програми.doc   -   Інструкція з установки мережевої версії  (184.50 kB)
     Докладний опис модуля Реєстр ветеранiв вiйни.doc   -   Докладний опис модуля Реєстр ветеранiв вiйни  (184.00 kB)
     Докладний опис модуля Реєстр учасникiв АТО.doc   -   Докладний опис модуля Реєстр учасникiв АТО  (184.00 kB)
     Докладний опис модуля Реєстратура.doc   -   Докладний опис модуля Реєстратура  (168.50 kB)

4. Попередні історії змін

     Історія змін в програмі Поліклініка.doc   -   Історія змін в програмі Поліклініка  (95.50 kB)
     Історія змін в програмі Стаціонар.doc   -   Історія змін в програмі Стаціонар  (132.50 kB)


Програмний комплекс "Поліклініка та Стаціонар"


Основні функції модуля "Поліклініка":
• Реєстратура;
• Медична карта амбулаторного хворого;
• Аналізи та дослідження;
• Анамнези та скарги;
• ICPC-2E;
• МКХ-10;
• Класифікатор медичних процедур та хірургічних операції;
• Лікарські засоби (Державний реєстр лікарських засобів України);
• Ведення реєстру пацієнтів;
• Автоматизація ведення стат. талонів;
• Автоматизація ведення облікових форм;
• Формування статистичних звітів;
далі »

Основні функції модуля "Стаціонар":
• Медична карта стаціонарного хворого;
• Температурний листок;
• Листок лікарських призначень;
• Консультаційний висновок спеціаліста;
• Журналі запису оперативних втручань в стаціонарі;
• Виписка із медичної карти;
• Палати;
• Ведення реєстру пацієнтів;
• Автоматизація обліку «Форми 066/о»;
• Автоматизація обліку «Форми 007/о»;
• Формування статистичних звітів форми 20;
• Формування аналітичних звітів діяльності стаціонару;
далі »


"Медичні кадри" - розширені версіїРозширена версія з функціями: формування стандартних наказів і ведення стажу


Накази
П-5. Табель обліку робочого часу
Графік роботи
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації
віт про прийнятих працівників
Графік відпусток


Розширена версія з функціями: ведення оплати праці і розрахунок тарифікаційного списку


Оплата праці
Розрахунок стажу
Звіт з непрацездатності
Списки з кваліфікації


Опис додаткових можливостей


"Накази": дозволяє в автоматизованому режимі формувати основні види наказів з кадрового діловодства: з особового складу (прийом на роботу, звільнення, переведення) та кадрові накази, щодо відпусток, направлення на курси підвищення кваліфікації та інше, які потребують інших термінів зберігання зазначених наказів.
Інструкція користувача

"Форма П-5. Табель обліку робочого часу": формує табель обліку використання робочого часу з урахуванням вихідних та святкових днів з переносами, відпусток, лікарняних, відряджень та інш.
Інструкція користувача

"Графік роботи": реєстр, що використовується для планування режимів роботи працівників, наприклад перша, друга зміни; дозволяє встановлювати початок і кінець робочого дня, вихідні та добові чергування; все це з урахуванням відпусток та непрацездатності (лікарняні, відрядження та інш.); також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування форми П-5 (табель обліку використання робочого часу), як для окремого підрозділу, так і для медичної установи в цілому.
Інструкція користувача

"Графік відпусток": реєстр, що призначений для планування відпусток. Графік створюється на один рік і його можна формувати як для окремого підрозділу так і для медичного закладу вцілому. Створені графіки дозволяється переглядати, редагувати, друкувати та вилучати. Також існує можливість на основі даного реєстру автоматичного формування звітів по запланованим відпускам.
Інструкція користувача

"Оплата праці": дозволяє вводити і зберігати у базі даних для кожного працівника всі види оплати праці:
 - посадові оклади, підвищення, доплати, надбавки;
 - при зміні розміру мінімальної заробітної плати автоматично перераховувати всі види оплат;
 - в автоматичному режимі на визначену дату формувати звіт – «Тарифікаційний список»;
 - в автоматичному режимі формувати штатний розпис с розрахунком фонду оплати праці.
Інструкція користувача

"Розрахунок стажу": дозволяє обраховувати різні види стажу, для кожного працівника формувати таблицю видів стажу, на підставі даних з закладки ”Трудова книжка“ виконувати розрахунок всіх видів стажу працівника на будь-яку дату, формувати різні види звітів по обліку стажу.
Інструкція користувача

"Звіт з непрацездатності": підраховує кількість днів по різним видам відсутності працівника на робочому місті: лікарняні, відрядження та інш.
Інструкція користувача

"Списки з кваліфікації": оперативний звіт, який відображає перелік працівників та відомості про кваліфікацію.
Інструкція користувача

"Форма №5-ПН. Звіт про прийнятих працівників": Для подачі до виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття відомостей про прийняття на роботу працівників.
Інструкція користувача